giá vật liệu tỉnh sơn la

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SƠN LA QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 13/10/2020 Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành công văn số 2013/BGVLXD-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng...
Top