giá vật liệu tỉnh thái bình

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 8 NĂM 2020

  Ngày 25/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số: 09/CB-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 7 NĂM 2020

  Ngày 06/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số: 08/CB-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 6 NĂM 2020

  Ngày 07/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số: 07/CB-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 5 NĂM 2020

  Ngày 08/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số: 06/CB-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 4 NĂM 2020

  Ngày 06/5/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số: 05/CB-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top