giá vật liệu tỉnh thanh hóa

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA QUÝ 1 NĂM 2020

  Ngày 31/3/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số: 1794/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA QUÝ 4 NĂM 2019

  Ngày 03/01/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số: 36/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA QUÝ 3 NĂM 2019

  Ngày 04/10/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số: 6063/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top