giá vật liệu tỉnh thừa thiên huế

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 4 NĂM 2020

  Ngày ../5/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số: .../LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 3 NĂM 2020

  Ngày 09/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số: 1028/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 1 NĂM 2020

  Ngày 17/12/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số: 359/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
Top