giá vật liệu tỉnh tiền giang

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 3 NĂM 2020

  Ngày 10/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành Công bố số: 941/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 12 NĂM 2019

  Ngày 06/01/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành Công bố số: 27/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 11 NĂM 2019

  Ngày 25/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành Công bố số: 3480/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 10 NĂM 2019

  Ngày 27/11/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành Công bố số: 3168/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top