giá vật liệu tỉnh yên bái

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI QUÝ 4 NĂM 2020

    Ngày 30/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Yên Bái hành công bố số 2441/UBND-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 07/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Yên Bái hành công bố số 1924/UBND-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top