giá vật liệu xây dựng tỉnh đắk nông

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 1+2 NĂM 2019

    Ngày 13 tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Nông ban hành công văn số 344/SXD-KT&QLHDXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1+2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top