giá vật liệu xây dựng tỉnh thái bình tháng 9

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 9 NĂM 2019

    Ngày 07 tháng 10 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành công bố số 10/CB-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
Top