hoàn thiện lắp đặt tủ làm bia sệt 4 kết

  1. T

    Tâm sự Hoàn thiện lắp đặt tủ làm bia sệt 4 kết

    Hoàn thiện lắp đặt tủ làm bia sệt 4 kết Bia sệt là Bia để trong môi trường lạnh trong một thời gian nhất định, sau khi khui sẽ đông tuyết từ miệng chai tới đáy, uống không cần nước đá,mang lại cảm giác mới lạ, thích thú cho khách hàng vì hiệu ứng sệt bia lạ mắt. Do có nhu cầu lớn như vậy nên...
Top