học cấp tốc chứng chỉ công tác đoàn đội

  1. H

    Tâm sự lớp 2021- HỌC CHỨNG CHỈ ĐOÀN ĐỘI NHANH NHẤT mở lớp tại hà nội, tìm lớp online

    Liên hệ cô Hải Hương 0987758401 – cô Minh 0987748463 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP & CẤP CHỨNG CHỈ - Kỹ thuật chế biến món ăn (sơ cấp nấu ăn-cấp dưỡng) - Nghiệp vụ Kế toán (kế toán trưởng, kế toán viên) - Nghiệp vụ Quản lý Giáo...
Top