học cấp tốc chứng chỉ quản ly mầm non

  1. H

    Hướng dẫn chủ trường CẦN HỌC GẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ gd MẦM NON- online 100%

    Liên hệ (cô Hải Hương 0987.758.401) hoặc (cô Minh 0987.748.463) tham gia khóa học nhanh hoàn thiện thủ tục mở trường mầm non, mở nhóm nhà trẻ tư thục, làm chủ trường mầm non hoặc có chứng chỉ dạy mầm non. TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO & CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO...
  2. H

    Hướng dẫn tìm LỚP học Nhanh chứng chỉ GIÁO dỤC Đặc biệt- QUẢn lý Mầm nON mở trường tư thục

    Liên hệ cô Hải Hương 0987758401 – cô Minh 0987748463 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP & CẤP CHỨNG CHỈ - Kỹ thuật chế biến món ăn (sơ cấp nấu ăn-cấp dưỡng) - Nghiệp vụ Kế toán (kế toán trưởng, kế toán viên) - Nghiệp vụ Quản lý Giáo...
Top