học gấp cao đẳng ngành điện công nghiệp

  1. H

    Tuyển dụng Cao đẲNg chính quy ngành ĐIỆN côNG nGHIỆP tại Hà nỘi- XÉT Từ bằng thcs, THPT

    Liên hệ vào học Cô Hương 0987 758 401 hoặc Cô Minh 0987 748 463 Trường xét tuyển học bạ thcs thpt vào học, tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG...
Top