học quản lý đất đai trường nào ở hà nội

 1. H

  Tâm sự HỌC VĂN BẰNG 2 QUẢn LÝ ĐẤT ĐAI TRƯỜNG NÀO Ở HÀ NỘI, lớp học cuối tuần

  Hotline: 035.345.8286 hoặc 098.345.7674 Thông Tin tuyển sinh đào tạo Liên thông và văn bằng 2 đại học ngành kế toán, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, quản lý đất đai, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật điện, luật…Học xong được cấp bằng chính quy đại học. Thông tin tuyển sinh và đăng ký học...
 2. H

  Hỏi & Đáp đào tạo tín chỉ- liÊN THÔNG- VĂN BẰNg 2 quẢN lÝ ĐẤT ĐAi- ONLINE- cuối tUẦn

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7 chủ...
 3. H

  Hướng dẫn liên tục Xét lớp Cuối tuần HỌc VĂn BẰNG 2 lUẬt, QUẢn lÝ đẤt đAI 2022

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7 chủ...
 4. H

  Chia Sẻ liên tHÔNG đại học ngành QUẢn LÝ đẤT đai ở HÀ NỘi được chuyển ngành

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7 chủ...
 5. H

  Hướng dẫn CHƯƠng trình liên tHÔNG ngành QUản LÝ Đất đAi hệ chính quy tại HÀ NỘi 2022- cho phép chuyển ngành

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7 chủ...
 6. H

  Tâm sự LỚp học luôn- Đại Học vb2 Quản LÝ đẤT đAI liên thông chuyển đổi ngành học quản lý đất đai

  Liên hệ: cô Hương 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7...
 7. H

  Tâm sự tuyển sinh ngành QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI- văn bằng 2 Đại Học quản lý đất đai HỌC ONLINE từ xa

  Liên hệ Cô Hương 0987 758 401 hoặc Cô Minh 0987 748 463 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021 HỆ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học...
Top