học quản lý đất đai trường nào

  1. H

    Hướng dẫn HỌc QUẢN lý đẤT đai ở ĐÂU, trƯỜNG nào, HỌC oNLINE, học nhanh- chuyển đổi ngành

    Liên hệ: Cô Hương 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2021 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7...
Top