học xong cấp chứng chỉ sp nghề

  1. T

    Tâm sự Đký Ngay Lớp Nghiệp Vụ sư phạm Dạy Nghề, Dạy lái xe

    Liên hệ 0987.748.463 (Ms Minh) hoặc 0987.758.401 (Ms Hương) cơ sở đào tạo Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, học xong được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (Dạy trình...
Top