khác ngành học sang bằng đất đai

  1. T

    Tâm sự Bằng Khác ngành nào ĐƯợc Tham Gia HỌC Vb2 ĐẤT ĐAI, Đại học Chính QUy 2022

    Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463; cô Hương 0987 758 401. Xét tuyển không thi vào học ngay hệ Đại học Văn bằng 2 & liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học vào thứ 7 và...
Top