khai hải quan

  1. Q

    Chia Sẻ Khóa đào tạo nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN điện tử tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai

    Chứng chỉ nghiệp vụ Khai hải quan dùng để làm gì? Chứng chỉ Nghiệp vụ Khai hải quan chỉ dành cho những học viên muốn mở Đại lý hải quan hoặc công ty cử đi học lấy chứng chỉ. Chứng chỉ này được sử dụng để cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư...
  2. Anh Thi

    Tuyển dụng KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN PHỤC VỤ KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ HẢI QUAN 0971868624

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI Địa chỉ: 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng Hotline: 0971868624- Thi Phòng Đào Tạo Tuyển Sinh KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN PHỤC VỤ KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ HẢI QUAN Chương trình đào tạo nghiệp vụ khai hải quan, được tổ chức hàng tháng...
Top