kho lạnh bảo quản dưa lưới

 1. T

  Tâm sự thi công, lắp đặt kho lạnh bảo quản dưa lưới

  thi công, lắp đặt kho lạnh bảo quản dưa lưới Dưa lưới sau thu hoạch được làm sạch sơ bộ toàn bộ trên bề mặt rồi đưa vào kho lạnh bảo quản dưa lưới bảo quản ở nhiệt độ 10 ± 2 oC. Kho lạnh bảo quản dưa lưới cần đảm bảo độ ẩm trong khoảng từ 80 đến 85%. Kết hợp sử dụng dung dịch AVG và kho lạnh...
 2. T

  Tâm sự Báo giá hoàn thiện kho lạnh bảo quản dưa lưới

  Báo giá hoàn thiện kho lạnh bảo quản dưa lưới Để bảo quản dưa lưới trong thời gian lâu, việc sử dụng kho lạnh bảo quản dưa lưới là vô cùng cần thiết do: Dưa lưới sau khi thu hoạch vẫn tiếp tục chín. Dưa lưới sinh ra chất ethylene sau thu hoạch, chất này là yếu tố gây bất lợi đẩy nhanh quá...
 3. T

  Tâm sự thi công lắp đặt kho lạnh bảo quản dưa lưới

  thi công lắp đặt kho lạnh bảo quản dưa lưới Dưa lưới sau thu hoạch được làm sạch sơ bộ toàn bộ trên bề mặt rồi đưa vào kho lạnh bảo quản dưa lưới bảo quản ở nhiệt độ 10°C ± 2 °C. Kho lạnh bảo quản dưa lưới cần đảm bảo độ ẩm trong khoảng từ 80 đến 85%. Kết hợp sử dụng dung dịch AVG và kho lạnh...
Top