kho lạnh thủy sản

  1. T

    Tâm sự Thi công hoàn thiện kho lạnh bảo quản tôm tại Ba Tri

    Thi công hoàn thiện kho lạnh bảo quản tôm tại Ba Tri Bảo quản thủy sản là nhu cầu rất phổ biến ở nước ta vì chúng ta có nguồn thủy, hải sản dồi dào và phong phú. Tuy nhiên, để bảo quản thủy sản trong kho lạnh đúng cách, đủ tiêu chuẩn và đạt yêu cầu vệ sinh thực phẩm là điều không đơn giản với...
Top