kho lạnh trữ kem

  1. T

    Tâm sự lắp đặt kho đông lạnh trữ kem các loại

    lắp đặt kho đông lạnh trữ kem các loại Nhiệt độ kho lạnh bảo quản kem được thiết kế theo tính chất của kem để bảo quản tốt nhất. Thông thường kho lạnh trữ kem thường có nhiệt độ từ -22°C đến -25°C. Để có nhiệt độ bảo quản như vậy thiết kế kho lạnh cần tuân thủ một số yêu cầu sau: Vỏ kho lạnh...
Top