khóa học nghiệp vụ lễ tân khách sạn

  1. Anh Thi

    Tuyển dụng Khóa học đào tạo nghiệp vụ lễ tân khách sạn 0971868624

    Vì là người đầu tiên và cuối cùng đại diện cho khách sạn để đón, tiếp xúc và tiễn khách, có thể gây cảm tình đẹp hay ấn tượng xấu đối với khách khi họ vừa bước chân đến khách sạn. Lễ tân đóng vai trò quyết định trong việc giới thiệu quảng bá khách sạn, thu hút và lưu giữ khách. Ở vị trí quan...
Top