khớp nối giãn nở inox

  1. G

    Tâm sự Mua khớp nối mềm inox nối ren tại Quảng Ninh

    Khớp nối mềm inox nối ren 1.Các kiểu lắp ren của khớp nối inox: Khớp nối inox kết nối kiểu zắc co. Khớp nối mềm inox kết nổi kiểu zen ngoài. Khớp nối kết nối kiểu zen trong. Mối nối mềm inox kết nối kiểu clamp. 2.Thông số chi tiết của sản phẩm: Tên gọi: khớp nối mềm, mối nối mềm, khớp nối...
Top