kích thước bản mã

  1. Xnk Tân Quang

    PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẢN MÃ VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BẢN MÃ

    1. Phương pháp gia công bản mã Trước đây, phương pháp gia công bản mã thủ công được áp dụng để cắt bản mã. Phương pháp này không đảm bảo được tính chính xác và ảnh hướng ít nhiều đến chất lượng của sản phẩm. Hiện nay, với sự phát triển của kĩ thuật, công nghệ, phương pháp thủ công dần được thay...
  2. Xnk Tân Quang

    KÍCH THƯỚC BẢN MÃ CHÂN CỘT CHO TỪNG LOẠI CÔNG TRÌNH

    1. Bản mã chân cột là gì ? Bản mã chân cột hay gọi khác là bản mã thép được hiểu là một tấm thép có nhiều hình dáng khác nhau như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình elip,…Trên bề mặt của bản mã là các lỗ để làm thành các liên kết. Bản mã hiện nay được dùng phổ biến tại các phần liên kết...
Top