kỹ sư xây dựng

  1. kienthucxaydung.com

    Tâm sự Yêu chàng kỹ sư xây dựng? Khổ hay sướng?

    Chào các bác, hôm nay em xin phép được mở cuộc thảo luận: Yêu chàng kỹ sư xây dựng, khổ hay sướng? Có lẽ cái nghề kỹ sư xây dựng đã là một nghề ăn sâu vào trong tiềm thức của nhiều người là nghề hay đi xa nhà, dễ khiến vợ hiền ở nhà tủi thân :bad-smelly: Topic này em lập ra rất hy vọng được nghe...
Top