lắp đặt đường ống dẫn đài phun nước

  1. Huyền Chu

    Chia Sẻ Gia công đường ống dẫn nước cho đài phun nước, nhạc nước

    Nhạc nước TDV nhận gia công, lắp đặt giàn phun inox 304 cho đài phun nước, nhạc nước nghệ thuật. Chức năng của giàn phun là: lấy nước từ máy bơm chìm, cấp cho hệ thống vòi phun nước. Để đảm bảo lượng nước cấp cho dàn phun luôn đầy đủ, chuẩn, đúng. Chúng tôi nhận gia công lắp đặt giàn ống inox...
Top