laser

  1. T

    Chia Sẻ Công suất nguồn cắt laser có thể bạn chưa biết

    Công suất nguồn cắt laser có ảnh hưởng đến tốc độ và độ dày vật liệu. Công suất laser yêu cầu khi cắt laser chủ yếu phụ thuộc vào kiểu cắt và đặc tính của vật liệu được cắt. Độ dày vật liệu khác nhau dùng nguồn với công suất khác nhau. Ngoài ra nếu chất liệu vật liệu là inox nên cắt cùng khí...
Top