liên thông cấp tốc cao đẳng dược

  1. H

    Hướng dẫn học online- vĂN BẰNg 2 dược, liên tHÔng cao đẲNg dược chính quy 2020

    Liên hệ vào học Cô Hương 0987 758 401 hoặc Cô Minh 0987 748 463 Trường xét tuyển học bạ thcs thpt vào học, tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG...
Top