liên thông đại học kế toán

  1. T

    Tâm sự Liên thông KẾ TOÁN năm 2022 - Chỉ xét tuyển không thi

    Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463; cô Hải 0987 758 401. Xét tuyển không thi vào học ngay hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 và liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học...
  2. T

    Hỏi & Đáp Vb2 Kế toán hệ TC CĐ Đại học chính quy 2022 - đký học ngay cuối tuần 2022

    Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463; cô Hương 0987 758 401. Xét tuyển không thi vào học ngay hệ Đại học Văn bằng 2 & liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học vào thứ 7 và...
Top