liên thông đại học mầm non

 1. DangNam2021

  Tâm sự tÌM LỚP học ngay VĂN bằng 2 SƯ phạm MẦM nON - BẰNG cAO ĐẲNG, ĐH Mầm non được chấp nhận thi công chức

  Hướng dẫn làm hồ sơ cô Hằng 0977675830 hoặc cô Nga 0972600935 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG – VB2 ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC Nội dung chương trình đào tạo liên thông sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học được thiết kế linh động và phù hợp với những học viên...
 2. T

  Tâm sự VB2 MẦM NON - VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC SP MẦM NON, sư phạm mầm non

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học tập trung thứ 7 chủ nhật. Bạn đang muốn học chuyển đổi văn bằng sang sư phạm Mầm non hay tiểu học? Bạn đã tốt nghiệp một văn bằng CĐ ĐH khác...
 3. T

  Tâm sự Liên Thông ĐẠI HỌC SƯ phạm TIỂU HỌC MẦM NOn - đh sư phạm ở hà nội

  Liên hệ: Cô Minh 0987.748.463 hoặc Cô Hải Hương 0987.758.401 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM HỌC 2022 1. Ngành đào tạo 1) Giáo dục Mầm non 2) Giáo dục Tiểu học 2. Đối tượng dự thi - Thí sinh đã tốt...
 4. T

  Tâm sự Tốt nghiệp TRung Cấp Sư phạm TIỂU Học liên thông Đại học sư phạm Tiểu học 2022

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học tập trung thứ 7 chủ nhật. Bạn đang muốn học chuyển đổi văn bằng sang sư phạm Mầm non hay tiểu học? Bạn đã tốt nghiệp một văn bằng CĐ ĐH khác...
Top