liên thông đại học tiểu học 2021

  1. T

    Hỏi & Đáp lIÊN tHÔNG cđ LÊN ĐẠI HỌC mẦM NON TRƯỜNG NÀO 2021

    Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463; cô Hương 0987 758 401. Xét tuyển hồ sơ vào học hệ Đại học Văn bằng 2 & liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học vào thứ 7 và chủ...
Top