liên thông dược

  1. T

    Tâm sự Vb2 DƯợc, Liên THông DƯợc, Chuyển đổi mọi văn bằng sang HỌc Dược lớp ngoài giờ năm 2022

    Điện thoại/zalo: 0987.7484. 63; 098.775.8401 Thông báo tuyển sinh đào tạo xét tuyển bằng cấp 2 cấp 3 học Trung cấp cao đẳng. tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HÀ NỘI...
  2. T

    Tâm sự Tuyển sinh 2022: Liên ThÔng dược, ĐIều dưỡng CAO đẳng chính quy

    Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Thông báo tuyển sinh đào tạo xét tuyển bằng cấp 2 cấp 3 học Trung cấp cao đẳng. tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH...
Top