liên thông trái ngành cao đẳng chính quy

  1. T

    Tâm sự Liên THÔNG trái Ngành văn THư, KẾ toán, ĐIện tử công nghiệp, Dược, Điều Dưỡng, cao đẳng chính quy

    Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Thông báo tuyển sinh đào tạo xét tuyển bằng cấp 2 cấp 3 học Trung cấp cao đẳng. tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &...
Top