liên thông trái ngành sang sư phạm

  1. T

    Hỏi & Đáp Có bằng Kế toán Y dược Muốn chuyển đôi Bằng Sư Phạm Tiểu học Mầm non được không

    Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông giáo dục Mầm non và giáo dục Tiểu học lớp học vào thứ 7 chủ nhật. Bạn đang muốn học chuyển đổi văn bằng sang sư phạm Mầm non hay tiểu học? Bạn đã tốt nghiệp một văn bằng CĐ ĐH khác, giờ muốn...
Top