lốc copeland

  1. T

    Tâm sự Cung cấp và lắp đặt block Copeland ZR48, ZR61, ZR72, ZR84 máy bền, giá tốt

    Cung cấp và lắp đặt block Copeland ZR48, ZR61, ZR72, ZR84 máy bền, giá tốt MODEL THÔNG DỤNG: Block máy nén lạnh Copeland 4hp ZR48KC-TFD-522 Block máy nén lạnh Copeland 5hp ZR61KC-TFD-522 Block máy nén lạnh Copeland 6hp ZR72KC-TFD-522 Block máy nén lạnh Copeland 7hp ZR84KC-TFD-522 THÔNG SỐ...
Top