máy đo lưu lượng

  1. L

    Tin tức Cơ sở chung về máy đo lưu lượng chất khí và chất lỏng

    Cơ sở chung về máy đo lưu lượng chất khí và chất lỏng : Các môi trường vật chất ở dạng lỏng hoặc khí tồn tại dưới những điều kiện nhiệt độ, áp suất, thể tích được xác định bởi các định luật nhiệt động học. Sự chênh lệch áp suất dưới tác dụng của lực bên ngoài, chất lưu sẽ chuyển động, chuyển...
Top