máy quang phổ thermo

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN EVOLUTION 60S

    Tính năng của máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS Evolution 60S: Mang lại hiệu năng vượt trội và linh hoạt cho các ứng dụng nghiên cứu thường quy. Với băng thông phổ 1.0, hệ thống cung cấp độ phân giải tăng cho các mẫu yêu cầu cao nhất của bạn. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT – Bước sóng : 190 -1100 nm...
  2. thietbiphonglab

    Tâm sự CUNG CẤP MÁY QUANG PHỔ VISIBLE GENESYS 30

    Máy quang phổ Visible Genesys 30 với kỹ thuật phân tích quang phổ hấp thụ phân tử cao Có độ chính xác cao và chức năng đơn giản nhưng tinh vi máy quang phổ của Thermo Scientific GENESYS 30 Visible có thể thực hiện cả những phân tích cơ bản và phức tạp trong công nghiệp hoặc giáo dục. Thiết kế...
Top