máy thử kéo nén

  1. L

    Tin tức Máy thử kéo nén vạn năng

    Máy thử kéo nén vạn năng Các ứng dụng: Máy tính thủy lực Máy Phổ kiểm tra mẫu WEW-600D là phù hợp để kiểm tra kim loại khác nhau & vật liệu phi kim cho căng thẳng, nén, độ cong, uốn và xé sức mạnh. Nó có thể có khả năng thử nghiệm các nhân vật của tài liệu về vật lý & tính công nghệ. Nó đơn...
Top