mua bản mã

  1. Xnk Tân Quang

    PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẢN MÃ VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BẢN MÃ

    1. Phương pháp gia công bản mã Trước đây, phương pháp gia công bản mã thủ công được áp dụng để cắt bản mã. Phương pháp này không đảm bảo được tính chính xác và ảnh hướng ít nhiều đến chất lượng của sản phẩm. Hiện nay, với sự phát triển của kĩ thuật, công nghệ, phương pháp thủ công dần được thay...
Top