mua cam bien ap suat

  1. G

    Tâm sự Sơ lược về cảm biến đo áp suất Sensys M5200 mới nhất tháng 6/2021

    Cảm biến áp lực Sensy M5200 hoạt động ở môi trường nào? Cảm biến đo áp suất Sensys M5200 có phạm vi nhiệt độ bù từ -20 đến 85 độ c. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của cảm biến Sensys M5200 từ -40 đến 125 độ C. Áp lực nổ của cảm biến áp lực Sensys M5200 là X5 hoặc 1400bar. Sản phẩm làm việc trong độ...
Top