muốn mở nhóm trẻ mầm non cần bằng gì

  1. T

    Tâm sự Đào tạo NGhiệp vụ quản lý giáo dục mầm non - dùng mở nhóm trẻ tư thục 2021

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP - CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN NĂM 2021 Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CẤP CHỨNG CHỈ 1. Đào tạo dạy nghề: - Chứng chỉ Sư phạm Mầm non - Quản lý giáo dục mầm non - Giáo dục đặc biệt - Kỹ năng sống - Nghiệp...
Top