muốn nấu ăn trường mầm non

  1. T

    Tâm sự Nấu ăn trường mầm non mà chưa có bằng thì cần CHứng chỉ gì? 2021

    Liên hệ: Ms Minh 0987 748 463 – Ms Hương 0987 758 401. SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021 HỆ SƠ CẤP VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY I - LỚP ĐÀO TẠO & CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGẮN HẠN : 1. Ngành đào tạo - Chứng chỉ kỹ thuật chế biến món ăn (nấu ăn) - Chứng chỉ...
Top