nir mct

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự NIR MCT466 QuikCheck đo độ ẩm, dầu, chất đạm…

    NIR đo độ ẩm, dầu và chất đạm của nhiều loại thực phẩm khác nhau ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT Các phương pháp đo độ ẩm và dầu NIR MCT466 QuikCheck là một máy kiểm tra chắc chắn và đáng tin cậy được thiết kế cho môi trường trực tuyến và phòng thí nghiệm. Các thông số đo bao gồm độ ẩm, dầu,…Cho kết quả chính...
Top