nir online

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự NIR Online MCT 460 Smart Sensor

    Thương hiệu: Process Sensors Corporation Mã sản phẩm: MCT460 NIR ONLINE MCT 460, PHÂN TÍCH NHANH VÀ LIÊN TỤC Không tiếp xúc, phân tích kết quả tức thời đáp ứng cho việc hiệu chỉnh nhanh chóng Độ chính xác và độ lặp lại cao Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm tương đối, sự thay đổi nhiệt độ môi trường...
Top