nir unity

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự Máy phân tích thức ăn chăn nuôi NIR SpectraStar™ 2600XT-R

    Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: 2600 XT-R Máy phân tích thức ăn chăn nuôi quang phổ cận hồng ngoại NIR SpectraStar™ 2600XT-R dãy bước sóng rộng đầy đủ đáp ứng các phép đo cho độ chính xác cao trên tất cả các nền mẫu không nghiền, hoặc đã nghiền mịn cũng như các dạng mẫu rắn, lỏng hoặc dạng sệt...
  2. thietbiphonglab

    Tâm sự Máy NIR quang phổ cận hồng ngoại SpectraStar™ 2600XT

    Máy phân tích nhanh quang phổ cận hồng ngoại NIR SpectraStar™ 2600XT dãy bước sóng tiêu chuẩn đáp ứng các phép đo cho độ chính xác cao trên tất cả các nền mẫu không nghiền, hoặc đã nghiền mịn cũng như các dạng mẫu rắn, lỏng hoặc dạng sệt và kể cả dạng sợi như ngô, cỏ, TMR. Đáp ứng phân tích các...
Top