ô nhiễm

  1. TuanLN

    Tin tức Nghi can thứ ba đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà ra đầu thú

    Lý Đình Vũ (37 tuổi, quê Bắc Ninh) khi đầu thú đã khai được một phụ nữ thuê chở dầu cặn đi đổ với giá 7 triệu đồng. Theo vnexpress.net
Top