ovix dùng khi viêm tai giữa

  1. Ovixbaby.com

    Tâm sự Mẹ Linh chia sẻ kiên trì dùng Ovix con khỏi hẳn viêm tai giữa

    Chia sẻ của mẹ Linh kiên trì dùng Ovix con khỏi viêm tai giữa Sau 23 ngày kiên trì dùng Ovix, con mình đã khỏi hẳn viêm tai giữa, VA cũng đã khả quan hơn rất nhiều, mình mới dám viết bài chia sẻ này. Mình đã cho con theo rất nhiều phòng khám, bác sĩ giỏi, lần nào cũng kháng sinh, kháng viêm...
Top