ovix phòng va

  1. Ovixbaby.com

    Tâm sự Mẹ Huyền chia sẻ việc con dùng ovix khi viêm VA quá phát

    Gần đây, mình chia sẻ việc con dùng ovix, rất nhiều m nhắn cho mình hỏi quá trình dùng ovix, tại sao dùng, dùng như thế nào??? Khi dùng con đỡ luôn hay nặng thêm? Mình dùng nguyên Ovix hay gì nữa. Thật thì mình cũng bận, có bé nên không trả lời từng CM, HAY IB riêng được nhiều. Mình chia sẻ bài...
Top