phân biệt pcb30 và pcb40

  1. Bui Thi Thanh Hoa

    Chia Sẻ Thế nào là xi măng PCB? Phân biệt xi măng PCB 30 và xi măng PCB 40?

    1. Thế nào là xi măng? Vật liệu xi măng là dạng vật liệu sử dụng tính chất thủy hóa của xi măng làm chất kết dính liên kết tất cả các thành phần cấu thành khác. Sau một thời gian bảo dưỡng trong một điều kiện nhất định vật liệu nhận được ở dạng rắn có các tính chất cơ học (cường độ chịu nén...
Top