phân tích bột mì

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự Máy đo khả năng giữ lại dung môi hoàn toàn tự động SRC

    Manufacturer: Chopin Technologies Model: SRC-CHOPIN Máy đo khả năng lưu giữ lại dung môi SRC – CHOPIN Tự động đo cấu hình khả năng lưu giữ dung môi (SRC) Chức năng của bột mì Bằng cách phân tích đồng thời và riêng lẻ các thành phần chức năng chính của bột (tinh bột bị hư hỏng, glutenin...
Top