phân tích carbon

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự Máy Phân Tích Tổng Carbon Hữu Cơ Anatel A1000 XP

    Máy phân tích TOC A-1000XP mang đến khả năng phát hiện tổng lượng carbon hữu cơ ở mức thấp 0,02 ppb (parts per billion) với độ phân giải 0,001 ppb, cho phép phát hiện những thay đổi TOC nhỏ nhất trong các hệ thống nước, khiến nó đủ nhạy cảm với các yêu cầu cao nhất trong hệ thống nước tinh...
Top